Pour féliciter 2022

Je za námi další rok, který se často nesl ve znamení nejrůznějších omezení a bariér. Zvládli jsme jej i díky Vám – našim klientům, kolegům, kamarádům, příznivcům a všem, se kterými se potkáváme (ať už fyzicky či jen virtuálně). Děkujeme za vše a do nového roku...

Pour féliciter 2016

Děkujeme všem našim klientům i obchodním partnerům za skvělý rok 2015 a do toho nového jim přejeme chuť a odvahu…                      ...