Kompetenční modely

Kompetenční modely jsou důležitým nástrojem řízení lidí ve firmách, jsou uceleným výčtem kompetencí pro žádoucí výkon zaměstnanců. Při systematické práci s lidskými zdroji se tyto kompetence promítnou do všech oblastí personalistiky (plánování, výběr zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj, hodnocení pracovního výkonu, odměňování). Využitím kompetenčního modelu v řízení lidských zdrojů společnosti zefektivňují využití potenciálu svých zaměstnanců a nastavují jasný a ucelený systém práce manažerů s podřízenými.

Práce s kompetenčním modelem zkvalitňuje všechny personální činnosti a usnadňuje práci všem personalistů a manažerům, kteří se podílejí na výběru, rozvoji a hodnocení pracovníků. Využití kompetenčních modelů zrychluje adaptační proces a usnadňuje řízení pracovního výkonu zaměstnanců a jejich hodnocení.

Při tvorbě kompetenčního modelu postupujeme s ohledem na konkrétní potřeby zadavatele, často se řídíme následující strukturou:

PROČ

Proč potřebuje společnost kompetenční model? K čemu ho bude skutečně využívat?

KOMU

Komu bude popis kompetencí určen? Kdo bude v cílové skupině? Zaměstnanci na všech úrovních?

JAK

Jak budeme model vytvářet? Půjde o modifikaci existujícího nebo o model zcela nový?

KDO

Kdo bude pracovat v součinnosti s námi? Které odpovědné osoby se budou podílet na tvorbě modelu a popisu kompetencí?

CO

Co bude kompetencemi v modelu (Hard skills, Soft skills, postoje, motivace)? Jaké budou mít úrovně a popis chování?

Závěrečným krokem – pro zadavatele však spíše startem – je plán implementace kompetenčního modelu včetně případného rozpracování do kompetenčních profilů (pro jednotlivé pozice).

Při vytváření kompetenčních modelů dbáme na to, aby kompetence měly jasný vztah k cílům organizace, aby vystihovaly všechny klíčové charakteristiky výkonu, aby byly srozumitelné a jednoznačné, posouditelné a aby byl celý model přiměřeně rozsáhlý.

Potřebujete vytvořit nový kompetenční model nebo chcete jen konzultovat některé oblasti toho stávajícího?

Domluvte se si s námi schůzku, na které Vám představíme užitky, přinášené kvalitně zpracovanými a snadno aplikovatelnými kompetenčními modely.