Celemi Performance

V simulaci PERFORMANCE jsou účastníci rozděleni do čtyřčlenných (max. pětičlenných) týmů a je před ně postavena výzva ve formě řízení fiktivní společnosti FENIX, pro kterou mají vytvořit tu nejlepší strategii, vedoucí k upevnění pozice na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení finančních výsledků (EBIT).

Chce-li tým uspět, musí soupeřit o své zákazníky s hlavními hráči na trhu, a pokud zvolí úspěšnou strategii, může se mu podařit naplnit nastavené cíle (ziskovost), či je dokonce překročit.

 V průběhu simulace účastníci pracují s oblastmi, jako:

– životní cyklus produktu

– efektivita dodavatelského řetězce

– služby s přidanou hodnotou

– segmentace zákazníků

– udržitelnost

– dlouhodobá vs. krátkodobá profitabilita

 

Cíle a zaměření programu:
  • vytvořit prostředí pro sdílené porozumění faktorům, jež společně vytvářejí obchodní podmínky
  • prozkoumat a objevit klíčové užitky – hlavní páky a jejich potenciální dopad
  • uvědomit si příležitosti ke zlepšení – a probudit přání dělat věci jinak

Cílová skupina

Management a zaměstnanci všech úrovní.

Délka

Cca 4 hodiny (z toho 2 hodiny simulace a 2 hodiny rozbor).

Počet účastníků

12 – 48 osob. Účastníci pracují rozděleni do týmů po 4 osobách. Větší skupiny vyžadují simultánní vedení více facilitátory.

„Poselství bylo zcela jasné – pokud nebudeme nabízet to, co zákazníci chtějí, jsme mimo hru. Svět kolem nás se mění. Proto musíme dostatečně často přezkoumávat naši strategii a neustále hledat nové cesty, jak realizovat zisk.“

CEO, Nohau Solutions

Věříte, že i malé změny mohou od základu změnit vaši firmu?

Rádi Vám ukážeme, jak můžete vaše zaměstnance inspirovat k lepšímu chápání zákaznických potřeb. napište nám ještě dnes.