Facilitace workshopů

 

foto-VJ-workshopExterně facilitované workshopy a pracovní setkání představují velmi efektivní metodu skupinového řešení interního problému nebo úkolu. Facilitátor, který není zatížen znalostí obvyklých firemních postupů a není ani přímo ovlivněn konkrétní firemní kulturou, pomáhá skupině účastníků nastavit a podpořit proces konstruktivního řešení problému. Podporuje nápady a vede k jejich rozvíjení. Nezasahuje do výsledku, ale do procesu tak, aby při zapojení všech účastníků směřoval od definice problému k návrhům jeho řešení, až do podoby akčního plánu realizace. Facilitátor vede skupinu tak, aby výsledkem bylo řešení akceptované celou skupinou, aby účastníci přijali řešení „za své“.

Nejčastější témata, se kterými jsme v minulosti pracovali:

  • Zavádění nových opatření v důsledku průzkumu zaměstnanecké spokojenosti
  • Stanovování strategie společnosti nebo jednotlivých úseků
  • Identifikace firemních hodnot a jejich aplikaci do interních procesů
  • Řešení problémů v rámci týmu
  • Stanovení cíle a nastavení procesu v rámci konkrétního projektu
  • Zefektivnění průběhu pracovních porad

Konkrétní workshop může mít různou délku, v závislosti na Vašich požadavcích může trvat v řádu hodin nebo i dní. Workshopu vždy předchází schůzka se zadavatelem, abychom mohli cíleně navrhnout vhodný formát akce a naplánovat její obsah. Skupinu účastníků workshopu může vést jeden nebo i více facilitátorů. Užíváme různé interaktivní metody vždy tak, abychom docílili co nejefektivnějšího průběhu, maximálně zapojili všechny účastníky, vytěžili dostupné nápady a společně dosáhli stanoveného cíle. Dílčí i konečné výsledky pečlivě dokumentujeme a po jejich zpracování je předáme v dohodnuté podobě zadavateli.

Principy facilitace, které vždy dodržujeme:

  • Pečlivá příprava a promyšlený časový plán
  • Nepřetržitá interakce s účastníky a jejich podpora
  • Výsledek je vždy produktem společné práce celé skupiny/týmu.
  • Profesionální etika při práci s důvěrnými interními informacemi.

Máte pocit, že Vaše porady jsou neefektivní, nebo se zabýváte tématem, které vyžaduje nadstandardní zapojení lidí?

Ať už potřebujete řešit náročné téma, které předpokládá konfrontaci různých pohledů a názorů, nebo se potřebujete soustředit více na obsah a nové nápady, než na proces a hlídání času – napište nám a společně můžeme připravit workshop jehož průběh i výsledky Vás příjemně překvapí.