Licenční simulační programy Eagle’s Flight

3d-men-simulaceUčení nemusí být jen nezáživným sběrem informací. Manažerské simulace přinášejí do procesu profesního rozvoje motivaci a zábavu s viditelným praktickým dopadem.

Zatímco v pracovním prostředí jsou hlavní cíle nastavovány většinově v oblasti výkonu, v prostředí tréninků se pracuje především s cíli rozvojovými. Tento rozdíl v očekávání, která jsou na pracovníky kladena (doručení požadovaných výsledků vs. změna v oblasti chování a postojů), bývá jednou z hlavních bariér efektivního transferu poznatků z tréninků do praxe. Simulační programy umožňují i v rámci rozvojových akcí pracovat s oběma typy cílů – je využívána přirozená motivace účastníků k úspěchu a zároveň jsou vedeni k cílenému využívání technik reflektivní praxe pro maximální vytěžení zkušeností pro budoucnost.

Společně s majitelem licenčních práv pro ČR, společností TEAM.CZ s.r.o., vám přinášíme simulační hry společnosti Eagle’s Flight, světové špičky na poli programů zkušenostního učení.

Rada mramorové hvězdy

Účastníci programu spolu soutěží, vyjednávají, obchodují, ale také sdílejí informace a pomáhají si. Na závěr je hodnocen nejen vlastní výsledek obchodní snahy ale také hodnocení etického přístupu a pravidla fair-play. Toto poslední kritérium hodnotí sami účastníci.

Program tedy v sobě kombinuje schopnost být produktivním a výkonným v kontrastu s budováním dobrých vztahů – rovnováhy mezi světem obchodu a světem dobrých vztahů.

Cíle programu

 • Řídit produktivitu v nejistém prostředí
 • Konzistentnost a schopnost rychlého rozhodování
 • Odhalit vnitřní schopnosti každého z účastníků orientovat se v neznámém prostředí
 • Prověřit charakternost ve vztahu jednání s ostatními
 • Schopnost dávat a přijímat zpětnou vazbu
 • Hledání a využití dostupných informací pro vlastní výkonnost
 • Stanovit vizi a cíl srozumitelný ostatním

Redline Racing

Program nabízí účastníkům měřitelný pohled na efektivitu jejich dovedností spolupracovat v rámci celku, kde mohou být různé (i protichůdné) zájmy. Soustředí se na zvýšení výkonnosti pomocí posílení disciplíny vzájemné komunikace, využití synergického efektu v rámci propracované spolupráce, hledání a identifikace osobních zájmů v kontextu zájmů skupiny a ochotě hledat řešení nad rámec viditelné reality.

Cíle programu

 • Porozumět dynamice dosahovaných výsledků v kontextu korporátního světa
 • Uvědomit si důležitost nastavení vlastních cílů v zájmu celku.
 • Pochopit podstatu závislosti úspěchu na vhodné kombinaci krátkodobých a dlouhodobých cílů.
 • Identifikace citlivého vybalancování aktivit se sběrem a analyzováním zájmů ostatních klíčových „hráčů“.
 • Schopnost efektivně prezentovat a motivovat ostatní pro získání podpory svých zájmů.

Hledáte programy, které Vaše zaměstnance skutečně zaujmou?

Týmový workshop, stejně jako úvod celofiremní konference – tam všude mohou najít business simulace své uplatnění.

Zeptejte se nás, jaké další možnosti v oblasti simulačních programů a manažerských her Vám můžeme nabídnout.