HR služby

Kompetenční modely

Práce s kompetenčními modely pomáhá personalistům i manažerům, podílejícím se na výběru, rozvoji a hodnocení pracovníků. Pomůžeme vám s vytvářením kompetenčních modelů s jasnou vazbou na cíle a hodnoty vaší společnosti.

faviconTvorba kompetenčních modelů

Individuální assessment

Poskytneme vám nezávislý pohled na osobnostní potenciál a úroveň kompetencí vašeho pracovníka či uchazeče o pracovní pozici.

faviconIndividuální assessment

Assessment a Development centra

Nabízíme vám efektivní způsob, jak zhodnotit aktuální úroveň dovedností a potenciálu zaměstnanců, uchazečů o pracovní pozice, stávajících či budoucích manažerů.

faviconAC / DC

Facilitace workshopů a pracovních setkání

Když se potřebujete soustředit na výsledky a jste připraveni předat odpovědnost za proces. Pomůžeme vám profesionálně připravit a zrealizovat pracovní setkání či workshop.

faviconFacilitace workshopů