Přehled příspěvků

Pour féliciter 2024

Pour féliciter 2024

Děkujeme Vám všem – klientům, partnerům, kolegům a kamarádům za to, že jsme spolu s Vámi mohli letošní rok uzavřít jako ten nejúspěšnější v naší už bezmála desetileté firemní historii. Těšíme se, že se s Vámi budeme potkávat i v roce nadcházejícím, a přejeme do něj...

číst více
Pour féliciter 2023

Pour féliciter 2023

V tomto roce mnozí z nás očekávali návrat k "normálu". Běh času nám všem však přinesl realitu zcela novou a v mnohém nečekanou. Ale i ve světě, kde některé dřívější jistoty přestávají platit a změna se stává trvalým standardem, platí, že otevřený a nepředpojatý...

číst více
Pour féliciter 2022

Pour féliciter 2022

Je za námi další rok, který se často nesl ve znamení nejrůznějších omezení a bariér. Zvládli jsme jej i díky Vám - našim klientům, kolegům, kamarádům, příznivcům a všem, se kterými se potkáváme (ať už fyzicky či jen virtuálně). Děkujeme za vše a do nového roku přejeme...

číst více
Pour féliciter 2021

Pour féliciter 2021

Letošní rok nebyl pro nikoho lehký. O to více děkujeme všem našim klientům, partnerům i kolegům, že jsme ho společně s nimi mohli zvládnout.
A do toho nadcházejícího nám všem přejeme vítr do plachet!

číst více
<p><script src="//platform.linkedin.com/in.js" type="text/javascript">// <![CDATA[ lang: cs_CZ // ]]></script><script type="IN/Share" data-url="https://www.zkusenostniuceni.cz/prispevky/"></script>