V tomto roce mnozí z nás očekávali návrat k „normálu“. Běh času nám všem však přinesl realitu zcela novou a v mnohém nečekanou. Ale i ve světě, kde některé dřívější jistoty přestávají platit a změna se stává trvalým standardem, platí, že otevřený a nepředpojatý přístup nám umožňuje zvládat i ty největší výzvy. Děkujeme Vám všem – klientům, partnerům, kolegům a příznivcům – že v tom stále můžeme jet společně.

Děkujeme za vše a do nového roku přejeme neutuchající chuť do hry!

 

Pour féliciter 2023