Individuální assessment

Individuální assessment (někdy nazývaný „individuální AC“) využívají personalisté a manažeři nejčastěji v situacích, kdy potřebují získat nezávislý pohled na jednotlivce, kterým může být např. interní nebo externí uchazeč o konkrétní obsazovanou pozici.

INTERNÍ UCHAZEČI

Při interních výběrových řízeních mohou nadřízení manažeři velmi přesně ohodnotit současný výkon svého podřízeného. Avšak při posuzování jeho potenciálu pro uplatnění na jiné, často vyšší, pozici může být tento nadřízený zatížen určitou mírou stereotypu („zaškatulkování”). Pro tento případě nabízíme služby profesionálů, kteří Vám poskytnou externí pohled na Vašeho pracovníka.

EXTERNÍ UCHAZEČI

Zorganizujeme Vám celý proces výběru vhodných pracovníků, kteří budou naplňovat Vaše očekávání a požadavky. Provedeme za Vás první selekci uchazečů, povedeme výběrové pohovory s Vaší účastí, v případě potřeby zrealizujeme skupinové assessment centrum včetně vhodné diagnostiky a doporučíme finální kandidáty pro vaše rozhodování.

 

3d white people relaxed on a check markPři výběrovém procesu se zaměřujeme na prověření kandidátů v souladu s požadavky plánované pozice. Při individuálních rozhovorech pozorujeme a vyhodnocujeme jak kandidátovy dosavadní zkušenosti, tak jeho motivaci, postoje a hodnoty, a samozřejmě předpoklady pro další rozvoj. Schopnost úspěšného dalšího seberozvoje zjišťujeme pozorováním projevené sebereflexe a reflexe popisovaných událostí, hledáním souvislostí, příčin a následků.

Nejčastějšími metodami a nástroji individuálního assessmentu jsou:

 

Rozhovor s kandidátem/pracovníkem (nejčastěji behaviorální, kompetenční)

Koučovací rozhovor

Standardizovaná diagnostika (Hogan, GPOP, Belbin a další)

Výkonové testy

Případové studie, prezentace řešení

Rozhodujete se o obsazení důležité pozice?

Zeptejte se nás, jak můžeme pomoci objektivizovat Váš pohled na kandidáty a usnadnit Vám tak rozhodování.