Manažerský Simulátor™

Pokud hledáte:

  • intenzivní a výkonově zaměřený program
  • bezpečné prostředí pro učení s právem na chybu
  • nástroje, jak vytěžit své vnitřní zdroje
  • způsob, jak vytvářet prakticky použitelné zkušenosti z běžných pracovních situací i v době po kurzu

„Už jste někdy potkali člověka, který se naučil jezdit na kole tak, že by si o tom pouze povídal s odborníkem na cyklistiku?!?“

SIM-UvodBěžný přístup k rozvoji profesních kompetencí je takový, že se snaží vést účastníky rozvojových akcí k aplikaci často obecných návodů v rámci unikátních situací. V případě, že jsou využívány interaktivní postupy a nástroje, se účastníci opakovaně dostávají do bodu, ve kterém zjišťují, že některé věci (předcházející zobecnění a plány) se jim daří v rámci tréninku aplikovat a některé ne. Příčinou však ve většině případů není jejich neschopnost, ale unikátnost každé další (byť simulované) situace. Znamená to znovu a znovu vědomě procházet cyklus zkušenostního učení a posouvat tak úroveň rozvíjených kompetencí. Klíčový okamžik však přichází při návratu do pracovní praxe. Přestože v rámci tréninku byli účastníci schopni podávat požadovaný výkon, v praxi nejsou schopni prokázat stejnou úroveň kompetence. Opět by potřebovali zpracovat situaci s využitím cyklu přirozeného učení, není však po ruce nikdo, kdo by jím s tímto procesem pomohl. Proto je stejně důležité, jako rozvíjet kompetence v tréninkovém prostředí, umět využít principu zkušenostního učení v praxi a vytvořit si návyk pro jeho použití.

„Naučíme vás, jak nás nepotřebovat!“

SIM-reviewV rámci Manažerského simulátoru™ účastníci v prvé řadě mapují své silné stránky a oblasti rezerv na cestě ke skutečné efektivitě. Úkoly a aktivity jsou v úvodní části prokládány krátkými výklady a zpětná vazba je cíleně řízena lektorem. Postupem času roste náročnost úkolů, vedení jejich rozboru a plánování změn v dalším chování je stále více přenášeno na účastníky. Lektoři využívají metod facilitace a týmového koučinku pro podporu sebereflexe a efektivní skupinové diskuse. Závěrečné simulace pak slouží jako ověření, zda dohodnuté a odsouhlasené principy převzali účastníci za své a jsou schopni je dále používat ve své každodenní praxi a dále rozvíjet do podoby efektivních návyků.

„Běžné tréninky posilují dovednosti, Manažerský Simulátor™ buduje návyky.“

Tento program může být svou náplní a zaměřením přizpůsobován cílům a potřebám zadavatele. K nejobvyklejším tématům našich Manažerských Simulátorů™ patří Leadership a vedení týmu, Týmová spolupráce, Sebeřízení a osobní efektivita, Rozhodování v týmu, aj.

K hlavním přínosům Manažerského Simulátoru™ patří podpora přirozeného učení z vlastních zkušeností i v době po kurzu. Účastníci si odnesou jednoduchý nástroj, umožňující kvalitní vytěžení vlastních zkušeností a jejich efektivní převedení do formy plánu změn vlastního chování pro další práci.

Manažerský Simulátor™ účastníkům umožňuje v bezpečném prostředí vyzkoušet různé možnosti chování a jednání a zároveň intenzivně pracovat na maximálním vytěžení prožitých situací.

Při tvorbě Manažerského Simulátoru™ jsme čerpali z kombinace zkušeností lektorů z vlastní praxe, z kvalitního teoretického zázemí a mnoha let aplikace principů zkušenostního učení ve firemním rozvoji a vzdělávání.

Manažerský Simulátor™ je přihlášenou obchodní známkou (Trade Mark) společnosti Centrum zkušenostního učení s.r.o.

Zajímá Vás, jakou sílu má v rozvoji lidí experiment?

Na základě Vašeho zadání připravíme Manažerský Simulátor™ právě pro vaše zaměstnance.