Rozvoj lidí - metody, nástroje, produkty

Manažerský Simulátor™

Exkluzivní vzdělávací program, umožňující v bezpečném prostředí vyzkoušet různé možnosti chování a jednání a zároveň intenzivně pracovat na maximálním vytěžení prožitých situací.

faviconManažerský simulátor – naučíme Vás, jak nás nepotřebovat

Business simulace – učení zábavně a s praktickými dopady

Od roku 2017 jsme smluvními partnery světové jedničky v oblasti deskových business simulací – švédské společnosti CELEMI (Celemi Solution Provider).

faviconCELEMI simulace

Ve spolupráci s majitelem licenčních práv pro ČR, společností TEAM.CZ s.r.o., vám přinášíme simulační hry společnosti Eagle’s Flight, světové špičky na poli programů zkušenostního učení.

faviconSimulační hry Eagle’s Flight

Rozvoj týmů

Vysoce výkonné a funkční týmy jsou dnes cestou ke konkurenceschopnosti firem. Jsme certifikováni pro práci s expertním systémem týmových rolí BELBIN INTERPLACE. Připravujeme kurzy týmové spolupráce a vedení týmu, které nejsou pouhou zábavou, ale ukazují, jak využívat své silné stránky ve prospěch celku a zároveň respektovat odlišnosti druhých.

faviconRozvoj týmů – Belbin Interplace ©

Individuální a týmové koučování

Koučink je dnes módním pojmem, který můžete často slyšet, ale ne vždy je (bohužel) spojen s kvalitním obsahem. Využíváme koučinku jako jednoho z nástrojů, který je primárně zaměřen nikoliv na chyby, ale na příležitosti a potenciál.

faviconKoučování

Psychodiagnostika Hogan Assessments

Diagnostické nástroje Hogan Assessments vám umožňují vyhnout se subjektivním názorům při hodnocení pracovníků, zrychlují posouzení uchazečů při výběru a umožňují srovnávání testovaných osob mezi sebou.

faviconHogan Assessments

Golden Profiler of Personality

GPOP je validizovaná dotazníková metoda, používaná pro porozumění osobnosti v kontextu Jungovské typologie. Výstupy jsou tak v mnohém podobné známé a rozšířené typologii MBTI, navíc však přidává ještě jednu, v dnešní době velmi důležitou, škálu – převládající reakce na stresové zatížení.

faviconDotazník typologie osobnosti GPOP

Rozvojové programy na míru

Rozvojové programy, kurzy a tréninky pro manažerské i expertní pozice, tréninky obchodníků. Na základě vašich požadavků a analýzy tréninkových potřeb sestavíme návrh vzdělávání, který bude zohledňovat specifika cílové skupiny a cíle vaší společnosti.

faviconTréninky pro firemní skupiny

Online tréninky – vzdělávání chytře a zábavně

Využívání online formy vzdělávání zaměstnanců by nemělo být pouhým „východem z nouze“ v současné době, kdy osobní setkávání a prezenční forma kurzů mohou být spojeny s neakceptovatelnou mírou rizika. Při realizaci online tréninků nám jde vždy o maximální vytěžení výhod, které virtuální prostředí poskytuje.

faviconOnline tréninky