Koučování

one person helps another to climb up on the green arrow. 3d image. Isolated white background.Koučování se v posledních letech stalo velmi módním termínem, kterým bývá označováno mnoho oblastí a lidských činností od poradenství v oblasti intimního života, přes snahu zvýšit výkonnost zaměstnanců až po nepokrytě manipulující „všeumělce“, stojící v čele uskupení nezřídka podobných sektám.

Není naší ambicí připojit zde další pokus o definici toho „jediného správného“ koučinku, považujeme však za důležité v tomto dnes poměrně nepřehledném oboru vymezit jasnou pozici, ze které vnímáme koučink my.

Pokud nabízíme a realizujeme koučování pro naše klienty, vycházíme z poznatků a zkušeností těch, kdo formovali základy dnešního pojetí výkonového koučinku – Timothy Gallweye a Johna Whitmora. Ve shodě s nimi považujeme koučování za velmi efektivní, nikoliv však samospasitelný rozvojový nástroj. Za typický znak koučinku považujeme zaměření nikoliv na chyby, nýbrž na příležitosti a potenciál. Koučování podle nás samo o sobě nepřináší nové informace a znalosti, ale pomáhá nalézat vlastní cesty k výsledkům. A právě v tom vidíme jasné propojení s principy zkušenostního učení, přirozeného způsobu, jak lépe využívat vlastní potenciál, cesty, která se orientuje nikoliv pouze na podporu znalostí a dovedností, ale především na práci s postoji.

Naším cílem je v rámci koučovacích setkání docilovat u klientů lepšího vnímání reality, vytvářet a posilovat jejich odpovědnost a budovat jejich sebedůvěru pro okamžiky volby a vlastního rozhodování.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

Koučování probíhá ve formě dialogu mezi koučovaným a koučem a zaměřuje se na řešení konkrétních situací. Hlavními body, na které se tento dialog zaměřuje, jsou „Co je cílem?“, „Kde jsem nyní?“, „Jaké cesty mohou vést k cíli?“ a „Co udělám?“.

Nejčastější formou jsou osobní setkání, je však možno volit formu telefonického či Skype koučinku.

TÝMOVÉ KOUČOVÁNÍ

Cílem je většinou mobilizace týmu ke změně či rozvoji. Týmové koučování vychází ze stejných principů jako koučování individuální. Čím vyšší je úroveň individuálního a kolektivního vědomí týmu, čím lépe chápou jeho členové jak svou aktuální situaci, tak parametry úkolů, tím lepšího výkonu tým dosahuje.

Týmový koučink je možno kombinovat s individuálním koučinkem členů týmu.

Při své práci plně dodržujeme KODEX ZÁSAD JEDNÁNÍ PRO KOUČE A MENTORY, který byl sestaven jako společná celoevropská iniciativa profesních organizací ICF (International Coach Federation) a EMCC (European Mentoring & Coaching Federation). Tento dokument představuje společně sdílené porozumění profesím koučů a mentorů a pravidlům jejich profesionálního působení.

Hledáte kouče s prokazatelnými zkušenostmi?

Ať už máte s koučováním zkušenosti, či nikoliv, jsme připraveni Vám poskytnout úvodní koučovací schůzku v délce 60 minut zdarma. Domluvte si termín, který Vám bude vyhovovat.