Celemi Apples & Oranges

Business simulace APPLES & ORANGES umožňuje pochopit souvislosti mezi manažerským rozhodnutím a výkonností firmy. A také číst základní finanční výkazy díky zobrazení toků kapitálu na názorném modelu firmy. Účastníci objeví vztahy mezi příčinami a následky, které určují podobu účetních výkazů a uvědomí si odpovědnost za finanční výsledky organizace v rámci své každodenní práce.

Účastníci simulace vytvoří na jejím začátku nový manažerský tým již existující „společnosti A&O, s.r.o.“ a společně pak čelí náročným situacím a výzvám. Jejich společnost ztrácí tržní podíl v prostředí, kde stoupají jak nároky zákazníků, tak i dodavatelů.

Účastníci řídí společnost „tři roky“, přičemž první rok je zaměřen na vnitřní efektivitu podniku (úspory nákladů), druhý rok na vnější efektivitu (tržby) a třetí rok na tvorbu strategie.

Apples & Oranges Vás naučí jak monitorovat peněžní toky, efektivně využívat zdroje organizace, optimalizovat podnikové procesy a měřit dosažené výsledky na bázi účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztrát).

Účastníci získají nebo si prohloubí dovednosti v oblastech:
 • čtení a interpretace účetních výkazů
 • identifikace prvků, které ovlivňují ziskovost
 • analýza na bázi klíčových indikátorů výkonnosti (KPI) a určování priorit
 • výběr vhodné strategie a měření výsledků

Přínosy simulace:

 • Jednotný pohled na finanční aspekty organizace
 • Porozumění a sdílení odpovědnosti za finanční výsledky organizace
 • Zlepšení komunikace uvnitř organizace
 • Znalost, jakým způsobem organizace generuje zisk
 • Pochopení vlivu každodenních rozhodnutí na podnikové finance
 • Impuls k identifikaci a zlepšování podnikových procesů

Klíčové oblasti a pojmy:

 • Účetnictví a účetní výkazy – rozvaha, výsledovka, výkaz cash flow
 • KPI – ROE, ROA, ROS, EVA, ukazatele výkonnosti a BSC
 • Využití kapacity a zlepšování podnikových procesů

Cílová skupina

Zaměstnanci všech úrovní; každý kdo potřebuje znalost podnikových financí.

Délka

Přibližně osm hodin, během kterých účastníci zvládnou tři roky řízení organizace.

Počet účastníků

4 – ??. Účastníci pracují ve tříčlenných nebo čtyřčlenných týmech. Na každých cca 24 účastníků je třeba jeden facilitátor.

„Simulace Apples & Oranges vysoce překonala naše očekávání. Nejen v oblasti podnikových financí, ale i v míře nadšení, zaujetí a zapojení účastníků. To jsou základní a nezbytné komponenty pro náš rozvojový program.“

Personální ředitel, Volvo Bus Corporation

Tato simulace je od října 2020 k dispozici i v online podobě.

Považujete pochopení pojmů a souvislostí v oblasti finančního řízení za důležité?

Vyzkoušejte práci metodou „co se stane, když…“ a co s firmou musíte udělat, aby…“.

Napište nám a získejte šanci vyzkoušet si „beztrestně“ nejrůznější situace z oblasti finančního řízení firmy.