Celemi Decision Base

Trénink DECISION BASE probíhá formou 2denní soutěže týmů, z nichž každý představuje jednu z konkurujících si firem. Tyto firmy tvoří „trh“. Všechny firmy mají stejné výchozí podmínky a v průběhu simulace procházejí 10 lety existence na trhu.

Každý tým má 4 – 5 účastníků, z nichž si každý může postupně vyzkoušet roli generálního ředitele, finančního ředitele, obchodního ředitele či výrobního ředitele společnosti.

Každý rok vstupují do hry nové vlivy (politické, ekonomické, technologické), s nimiž se musejí týmu vyrovnat. Každý rok se také na základě odlišných strategií týmů ustaví jiná rovnováha na trhu. Cílem každého z týmů je co nejlépe uspět v boji – měřeno konkrétními ukazateli (EVA, tržní hodnota společnosti). Vítězí tým, jehož společnost má na konci simulace nejvyšší tržní hodnotu a nejlépe splňuje „zadání akcionářů“.

Decision Base je používána mezinárodními organizacemi při projektech realizovaných v různých částech světa s cílem budovat podnikatelský způsob myšlení.

Všem zaměstnancům simulace umožňuje:

 • vidět vlastní společnost jako celek, a tak se naučit lépe rozhodovat
 • lépe pochopit dlouhodobou strategii společnosti
 • pochopit, jak se jednotlivé části firmy navzájem ovlivňují
 • stanovovat realistické cíle díky lepšímu porozumění souvislostem
 • zvládnout nástroje strategického plánování a posuzování výkonnosti
 •  rozpoznávat příležitosti a využívat zdroje rozumným způsobem

Cíle simulace:

 • Vlastní zkušeností se naučit používat nástroje a terminologii strategického plánování
 • Naučit se pracovat s finančními nástroji a využít je ke stanovení strategie ve svěřené společnosti
 • Využít a zhodnotit zdroje, které jsou k dispozici
 • Pochopit, jak rozhodnutí ovlivní celou organizaci
 • Vyzkoušet si pružně reagovat na měnící se tržní prostředí

Věcný obsah:

 • Analýza SWOT
 • Role Top managementu
 • Základní účetnictví ve firmě: rozvaha, výkazy
 • Odpisy
 • Strategie firmy
 • Cash flow
 • ABC
 • Dupontův model
 • E.V.A.
 • Transfer do vlastní společnosti

Cílová skupina

Management, lídři, obchodníci a vybraní talenti.

Délka

Dva až dva a půl dne, během kterých účastníci zvládnou osm až deset roků řízení firmy.

Počet účastníků

12 – 30 osob rozdělených do 4 – 6 týmů. Větší skupiny vyžadují simultánní vedení více facilitátory.

„Víte, že program začíná fungovat, když se lidé z výroby, obchodu a marketingu stávají vnímavějšími k potřebám druhých a chápou, jak fungují různé části firmy.“

Manager, 3M

Potřebujete u manažerů a zaměstnanců posílit chápání firmy jako celku?

Domluvte si s námi schůzku, na které Vám představíme tuto unikátní business simulaci.