M_TwainUž si za vámi někdy přišel váš podřízený pro radu? Gratuluji. Jedná se s největší pravděpodobností o signál jeho důvěry ve vás. A co vy? Ochotně jste mu – polichoceni jeho důvěrou a zájmem – poradili? A domníváte se, že jste mu opravdu pomohli? Snad ano – pro onu chvíli. Ale přemýšleli jste také, jak se v podobné situaci onen podřízený zachová příště? A jak velkou odpovědnost bude asi cítit za výsledek, k jehož dosahování  používá cestu, kterou mu doporučil někdo jiný?

Nelze tvrdit, že vystupovat vůči podřízeným jako zkušený rádce a mentor je nesprávný přístup. Každá akce manažera by však měla být provázena jasným vědomím očekávaných důsledků. K základním manažerským úlohám samozřejmě patří řešení aktuálních problémů a zajišťování kvalitních výkonů podřízených. Ale také jejich rozvoj! Zkuste se někdy – dříve, než se podělíte o své znalosti a zkušenosti – zastavit a zeptat se sami sebe: „Nemohu nějakým způsobem vytvořit prostředí, ve kterém by podřízený dostal šanci vytvořit si zkušenost vlastní?“

Máte-li šanci věnovat svému podřízenému alespoň trochu času, nespěchejte s hotovými návody a pomozte mu nalézt jeho vlastní řešení. Věřte, že se vám to bohatě vrátí!